De juiste aandacht voor uw informatiebeveiliging™

Diensten

Informatiebeveiliging & Compliance Diensten

Diensten

Een goede beveiliging van de netwerkinfrastructuur staat voor SECWATCH voorop. Om die veiligheid te waarborgen, de risico’s voor uw bedrijf te minimaliseren, mogelijke kwetsbaarheden eenvoudig op te sporen én een concrete actielijst op te stellen, bieden wij verschillende diensten aan waarmee bedrijven hun veiligheid naar een hoger niveau kunnen tillen.

SECWATCH maakt het verschil door de praktische aanpak. We werken met gemotiveerde specialisten, die risico’s detecteren en een actieplan opstellen met een helder rapport. We helpen u op een concrete manier om de veiligheid van uw netwerkinfrastructuur en informatiesystemen te waarborgen.


Met een penetratietest, kortweg pentest, leggen we de zwakke plekken in uw infrastructuur of webapplicaties genadeloos bloot. Liggen de risico’s intern of extern? Met onze aanbevelingen kunt u de IT-beveiliging optimaal inrichten of het beveiligingsbeleid aanscherpen.

Verder lezen

Bij een Website Security Check kijken we naar de software en open source libraries bij uw bedrijf. Die beoordelen we onder meer op security bugs, updates en andere kwetsbaarheden. U krijgt een gericht plan van aanpak.

Verder lezen

De meeste mensen associëren “Security Assessment” met “Vulnerability Assessment”, maar dat is eigenlijk slechts een onderdeel van een Security Audit. Dus wat is nu precies een Security Audit?

Een Security Audit is een uitgebreid en formeel overzicht van beveiligingssystemen en-processen van een organisatie.

Verder lezen

Hoe staat uw netwerkinfrastructuur er op dit moment voor? Een security assessment verschaft duidelijkheid. Een security assessment is een combinatie van een kwetsbaarhedenonderzoek (vulnerability assessment) en een penetratietest, ook wel pentest genoemd.

Verder lezen

Een veilig, open en onderling verbonden netwerk is een must voor u en uw partners en leveranciers. Goed Vulnerability Management maakt het netwerk immuun voor bedreigingen door de risico’s systematisch op te sporen en te elimineren.

Verder lezen

Iedere organisatie dient zich te houden aan de wet en mag geen illegale activiteiten ondernemen, dat moge duidelijk zijn. Maar de wet gaat verder dan alleen aangeven wat niet is toegestaan en wat wel. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal, zijn er wetten en regels waaraan organisaties dienen te voldoen binnen de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten, en de wijze waarop zij dit doen.

Verder lezen

“Door het SECWATCH-klantenrapport kan men nu aan de klanten laten zien dat het bedrijf vertrouwelijk en integer met de klantgegevens omgaat.”

- Directeur aanbieder Cloud-dienst met meer dan 250 klanten