Algemene voorwaarden

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden SECWATCH B.V. (SCW) van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door SCW. Opdrachtgever verklaart nadrukkelijk de Algemene Voorwaarden SCW ontvangen te hebben en met de Algemene Voorwaarden SCW akkoord te gaan. Indien u deze voorwaarden niet kunt laden en/of kunt inzien, neemt u dan contact op met ons. Wij zullen u dan een exemplaar per e-mail doen toekomen.

Voor de uitvoering van penetratietesten, hack simulaties en andere risicovolle of potentieel strafbare activiteiten is een vrijwaring verplicht. Deze vrijwaring is ten aanzien van aansprakelijkheid die geldt voor die activiteiten (bijvoorbeeld computervredebreuk). De vrijwaring is niet onderhandelbaar en ontslaat ons niet van reguliere aansprakelijkheden zoals benoemd in onze Algemene Voorwaarden.

  • Via onderstaande koppeling zijn onze Algemene Voorwaarden als PDF-bestand als PDF venster in te zien en te printen.
    SECWATCH Algemene Voorwaarden NL (PDF -Popup)

Telefoonnummer gekopieerd naar klembord