De juiste aandacht voor uw informatiebeveiliging™
  • SINDS 2005
  • 100+ ASSESSMENTS PER JAAR
  • GEMOTIVEERDE EXPERTS

Penetratietest

Met een penetratietest, kortweg pentest, leggen we de zwakke plekken in de bedrijfs-omgeving genadeloos bloot. We doen een aantal concrete aanbevelingen waarmee u de IT-beveiliging optimaal kunt inrichten en uw beveiligingsbeleid verder kunt verbeteren.

De pentest zet zo alles weer helemaal op scherp.

Meer lezen

Website Security Check

Hoe is uw online business beveiligd tegen gegevensmisbruik? Waar liggen de risico’s en kwets-baarheden? En vooral: wat is eraan te doen? De SECWATCH WebsiteSecurity Check geeft u de antwoorden op die vragen. U beschikt nu over het benodigde inzicht in uw websitebeveiliging. Ook krijgt u een actielijst om concrete verbeteringen door te voeren.

Meer lezen

Security Operations

Bedrijven willen – terecht – alles uit beveiligingssoftware halen wat erin zit. Maar er komt meer bij kijken dan alleen de aanschaf van een goede tool. De echte waarde zit hem in de analyse en interpretatie van de gegevens, het beoordelen van de impact daarvan en het nemen van de juiste stappen. SECWATCH kan security operations optimaal zijn werk laten doen.

Meer lezen

AVG & Compliance

Elke organisatie moet zich houden aan Nederlandse en internationale wetten en regels. Wat mogen organisaties wel en niet doen? Hoe handhaven ze de nieuwste privacyrichtlijnen?

SECWATCH adviseert uw organisatie bij de implementatie van specifieke compliance- en privacyregelgeving.

Meer lezen

Financieel manager energiebedrijf met 400.000+ klanten: "Volgens mij hebben de systeembeheerders veel te veel rechten."
SECWATCH® heeft een interne kwetsbaarheidsanalyse uitgevoerd waarbij de bevindingen overzichtelijk zijn gepresenteerd en de resultaten zijn vertaald naar bedrijfsrisico's.

“Door het SECWATCH-klantenrapport kan men nu aan de klanten laten zien dat het bedrijf vertrouwelijk en integer met de klantgegevens omgaat.”

- Directeur aanbieder Cloud-dienst met meer dan 250 klanten