Enabling Trust and Business Continuity™

Ethisch Hacker

Laat uw omgeving eens hacken door een ethisch hacker

Ethisch Hacker

Een ethisch hacker is een computerspecialist die beveiligingssystemen en netwerken test op een positieve manier. Zijn doel is om door middel van hacken fouten en veiligheidslekken op te sporen in de systemen en netwerken om deze daarna te melden aan de bedrijven of instanties waarmee ze samenwerken. Ze willen helpen in de strijd tegen cybercriminaliteit. Het zijn de ‘good guys’ van het internet.


Gecertificeerd Ethisch Hacker

Ethisch HackerCertified Ethical Hacker (CEH) is een professionele certificering van EC-Council waarbij de auditer leert denken, handelen en testen volgens ‘real world’, dus bestaande, hackingtechnieken. Ethical hacker is de naam die wordt gegeven aan een penetratietester. Zo’n ‘ethische hacker’ is meestal in dienst van een organisatie of verricht werkzaamheden voor een organisatie die hem of haar vertrouwt om te proberen de netwerken en/of computersystemen van de organisatie binnen te dringen. Deze ethische hacker werkt met dezelfde methoden als een hacker, met het oog op het identificeren van beveiligingsproblemen. Illegaal ‘hacken’ (dat wil zeggen, het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot computersystemen) is een misdrijf in de meeste landen, maar penetratietesten gedaan op verzoek van de eigenaar van het beoogde systeem of netwerk zijn dat niet. CEH is dé basiscertificering om te kunnen aantonen dat iemand over de juiste basiskennis bezit.

Maar er is meer dan CEH alleen


“Door het SECWATCH-klantenrapport kan men nu aan de klanten laten zien dat het bedrijf vertrouwelijk en integer met de klantgegevens omgaat.”

- Directeur aanbieder Cloud-dienst met meer dan 250 klanten