De juiste aandacht voor uw informatiebeveiliging™

Referenties

Wat anderen over ons zeggen

Referenties

SECWATCH werkt voor gerenommeerde organisaties, overheid, semi-overheid, non-profit organisaties en bedrijven. Onze geheimhoudingsverklaring per opdrachtgever verbiedt het ons om namen te vermelden. Derhalve ziet u hieronder enkele geanonimiseerde cases als referentie. Neem voor aanvullende informatie over onze referenties contact met ons op.

Financieel manager energiebedrijf met 400.000 klanten: Volgens mij hebben de systeembeheerders veel te veel rechten.

SECWATCH® heeft een interne kwetsbaarheidsanalyse uitgevoerd waarbij de bevindingen overzichtelijk zijn gepresenteerd en de resultaten zijn vertaald naar bedrijfsrisico’s. Daarbij is in een oogopslag duidelijk af te lezen wat de rechten en plichten van de systeembeheerders zijn.

Directeur accountantskantoor met 160 medewerkers: Ik heb totaal geen inzicht in het internetgebruik van mijn medewerkers.

SECWATCH® heeft een zogenaamde Web Threat Analyse uitgevoerd waarbij men aan de hand van de rapportage het webtoegangsbeleid heeft geëvalueerd en aanpast naar de wensen van de gebruikers en de organisatie.

Directeur aanbieder Cloud-dienst met meer dan 250 klanten: Een van mijn klanten vraagt zich af hoe er met zijn vertrouwelijke gegevens wordt omgegaan.

Door de SECWATCHED™-certificering kan men nu aan de klanten laten zien dat het bedrijf vertrouwelijk en integer met de klantgegevens omgaat.

Directeur zorginstelling met 10 vestigingen: Op dit moment hebben we geen inzicht in de status van onze informatiebeveiliging.

SECWATCH® heeft een interne en externe kwetsbaarheidsanalyse uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn in een heldere rapportage beschreven waarbij een uitgebreide risicoanalyse en organisatiebrede aanbevelingen uiteraard niet ontbreken.

Directeur aanbieder online-concepten met 200.000 leden: De online vergaarde gegevens zijn van levensbelang voor onze organisatie, maar hoe kan ik nu alle mogelijke bedrijfsrisico’s afbakenen?

Bij de toetsing voorafgaande aan de SECWATCHED™-certificering zijn alle bedrijfsrisico’s in beeld gebracht en met onze aanbevelingen en coaching kunnen deze worden geëlimineerd, gereduceerd en beheersbaar worden gemaakt.

“Door het SECWATCH-klantenrapport kan men nu aan de klanten laten zien dat het bedrijf vertrouwelijk en integer met de klantgegevens omgaat.”

- Directeur aanbieder Cloud-dienst met meer dan 250 klanten