Enabling Trust and Business Continuity™

DigiD Assessment

Voldoe aan de vastgestelde beveiligingsnorm

DigiD Assessment

Uw DigiD Assessment lijkt een complexe procedure. SECWATCH is al 15 jaar de Security Specialist van Nederland en verzorgt ook uw DigiD Assessment. SECWATCH verzorgt en coördineert alle stappen in het DigiD Assessment proces volgens de richtlijnen van het NCSC en Logius.


Stappenplan van Logius

De stappen bestaan uit een toetsing, een advies en een ‘examen’ door een externe Auditor. SECWATCH voert de eerste toetsing uit (stap 1 en 3), geeft advies aan de applicatie-beheerder (stap 2 en 4), coördineert het bezoek van de RE-Auditor en als afsluiting kunnen wij u ondersteunen in de rapportage naar Logius.


De Rapportage

De rapportage geeft een duidelijk overzicht welke verbeterpunten bij de verschillende onderdelen in het “Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD” document horen.

“Door het SECWATCH-klantenrapport kan men nu aan de klanten laten zien dat het bedrijf vertrouwelijk en integer met de klantgegevens omgaat.”

- Directeur aanbieder Cloud-dienst met meer dan 250 klanten