De juiste aandacht voor uw informatiebeveiliging™

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op al onze rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden SECWATCH B.V. (SCW) van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door SCW. Opdrachtgever verklaart nadrukkelijk de Algemene Voorwaarden SCW ontvangen te hebben en met de Algemene Voorwaarden SCW akkoord te gaan.

Indien u deze voorwaarden niet kunt laden en/of kunt inzien, neemt u dan contact op met ons. Wij zullen u dan een exemplaar per e-mail doen toekomen.

“Door het SECWATCH-klantenrapport kan men nu aan de klanten laten zien dat het bedrijf vertrouwelijk en integer met de klantgegevens omgaat.”

- Directeur aanbieder Cloud-dienst met meer dan 250 klanten