De juiste aandacht voor uw informatiebeveiliging™

BEL ONS: 036-53 67 573

Security Awareness

Is uw informatie wel veilig?

Iedereen laat bewust en onbewust veel informatie achter in de fysieke en digitale wereld. De mate waarin persoonlijke informatie gekoppeld kan worden wordt vaak onderschat. Zelfs wanneer je je best doet om privé en zakelijk gescheiden te houden.

Naast internet zijn er vele andere bedreigingen waardoor kritieke bedrijfsinformatie uit kan lekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onjuist vernietigen van fysieke documenten. Informatie kan hierdoor letterlijk op straat komen te liggen.

Als je je bewust bent van de van de meest voorkomende gevaren en valkuilen bij het dagelijks gebruik van internet, heb je de eerste stap gezet om verschillende vormen van misbruik te voorkomen.

Voorkeur voor telefonisch contact? Bel: 036-5367 573

Security awareness (beveiligingsbewustzijn) bestaat uit de kennis en de houding die medewerkers van een organisatie hebben ten opzichte van de bescherming van de informatie die de organisatie bezit en van de systemen waarin deze informatie is opgeslagen.

Veel organisaties verplichten hun nieuwe medewerkers tot het volgen van formele security awareness trainingen bij indiensttreding en bieden nadien veelal jaarlijkse herhalingstrainingen. Onder security awareness wordt verstaan dat de medewerkers bewust omgaan met bedrijfsinformatie en het belang hiervan inzien. Er bestaat altijd een mogelijkheid dat mensen onbewust of opzettelijk de binnen de organisatie in gebruik zijnde en opgeslagen gegevens stelen, beschadigen of verkeerd gebruiken. Het is daarom verstandig dat alle mogelijkheden om dit te voorkomen worden benut.

Ons doel is om jou te helpen beter om te gaan met informatie, zowel online als offline. Hoe kunnen we dat beter doen dan door onze kennis met jou te delen en ons E-book GRATIS weg te geven!

Kijk op e-book-beveiligingstips en download het gratis e-book! Ook hebben wij hier een on-line test. Wil je meer informatie over onze bewustwordingscursussen? Bekijk onze awarness portal op secwatch.beveiligmij.nl of neem dan contact met ons op. 

SECWATCH kan u assisteren met het opzetten van een goed bewustzijnsbeleid en kan trainingen op het gebied van security awareness verzorgen voor uw organisatie. Wanneer u hierover meer wilt weten, neemt u dan contact met ons op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.

Voorkeur voor telefonisch contact? Bel: 036-5367 573