De juiste aandacht voor uw informatiebeveiliging™

BEL ONS: 036-53 67 573

Compliance & Privacy Audits

Voldoe aan de geldende wet- en regelgeving

Iedere organisatie dient zich te houden aan de wet en mag geen illegale activiteiten ondernemen, dat moge duidelijk zijn. Maar de wet gaat verder dan alleen aangeven wat niet is toegestaan en wat wel. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal, zijn er wetten en regels waaraan organisaties dienen te voldoen binnen de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten, en de wijze waarop zij dit doen. Dit geldt zowel voor commerciële bedrijven, non-profitorganisaties als alle overheidsinstellingen. Die regels kunnen algemeen van aard zijn, maar zijn vaak ook specifiek voor de sector waarin de organisaties actief zijn. Zo zijn er regels gericht op financiële zaken, maar ook op de bescherming van persoonsgegevens of logistieke processen.

Compliance is een term waarvoor geen goede Nederlandse vertaling bestaat en die vooral veel aandacht heeft gekregen door beursschandalen. In algemeenheid bepaalt compliance hoe een organisatie voldoet aan de voor dat soort organisaties en activiteiten geldende wet- en regelgeving. Het 'compliant' zijn van een organisatie is geen vrijblijvendheid en niet voldoen kan dan ook grote gevolgen hebben.

In Nederland zijn er verschillende regels die binnen het bereik van compliance vallen. Zo geldt er een regel voor de wijze waarop beursgenoteerde bedrijven worden geleid, de code-Tabaksblat. Hierin wordt ondermeer een aantal zaken benoemt die de deelnemers in de ondernemers, waaronder ook aandeelhouders vallen, beter beschermen. Vooral vanwege de bekende beursschandalen zijn er veel regels voor financiële instellingen vastgelegd gericht op kredieten, verzekeringen, effecten en meer.

Een van de bekendste regels binnen het gehele vraagstuk van compliance is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) waarin verschillende vormen van bescherming van persoonlijke gegevens (privacy) zijn opgenomen. U kunt daar hier (Rijksoverheid) en hier (College bescherming persoonsgegevens) meer over lezen.

SECWATCH heeft gedegen kennis en ervaring in het adviseren van organisaties bij hun compliance- en privacyvraagstukken en bij de optimale invulling daarvan binnen de bedrijfsomgeving.

Voorkeur voor telefonisch contact? Bel: 036-5367 573