De juiste aandacht voor uw informatiebeveiliging™

BEL ONS: 036-53 67 573

Security Audit

Diepgaande controle door ervaren specialisten

SECWATCH heeft als security service provider een uniek concept voor de informatiebeveiliging van uw bedrijfsomgeving. Door middel van onze innovatieve en integrale aanpak zoeken wij naar de beste oplossingen om uw bedrijfsgegevens optimaal te beveiligen tegen aanvallen, zowel van buitenaf als van binnenuit. SECWATCH begeleidt organisaties bij het inrichten en/of perfectioneren van hun informatiebeveiliging. Door middel van onze assessments van de kwetsbaarheid en onze beveiligingsabonnementen ondersteunen wij uw organisatie bij het ontwikkelen van een gedegen beveiligingsbeleid. Hierbij staat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie centraal.

Voorkeur voor telefonisch contact? Bel: 036-5367 573


SECURITY AUDIT. Beveiligingsscan uitgevoerd door ervaren specialisten.

De meeste mensen associëren "Security Assessment" met "Vulnerability Assessment" dat is eigenlijk slechts een onderdeel van een Security Audit. Dus wat is nu precies een Security Audit?

> Lees meer: security audit versus assessment

Een Security Audit is een uitgebreid en formeel overzicht van beveiligingssystemen en-processen van een organisatie. De audit is een allesomvattende, diepgaande, toetsing van niet alleen fysieke kenmerken (netwerken, firewalls, hardware, etc.) maar ook andere gebieden, waaronder het beleid en de standaard operationele procedures.

De term Security Assessment verwijst over het algemeen naar een Vulnerability Assessment die de infrastructuur van een organisatie scant en kwetsbaarheden identificeert (verkeerd geconfigureerde firewall, het ontbreken van systeem updates, malware, etc.). Met het rapport van die resultaten, kan de technicus stappen maken om de problemen binnen het systeem te verhelpen.

Houd dus in gedachten; een Vulnerability Assessment is slechts een onderdeel van een Security Audit. Evaluaties kunnen individueel worden uitgevoerd, maar ze hebben alleen betrekking op een bepaald gebied. Een Security Audit kijkt naar alle aspecten van informatiebeveiliging binnen een organisatie, in plaats van alleen het 'scannen' van de huidige systemen.

In een security audit worden verscheidene aspecten van de huidige situatie van de netwerkinfrastructuur grondig onderzocht op veiligheid. Met behulp van dit type audit kan meer inzicht worden verkregen in de mate waarin bepaalde bedrijfsgegevens een risico lopen om gecompromitteerd te raken. Een security audit is altijd aan te raden bij het ontwikkelen, implementeren en upgraden van netwerkcomponenten of software.