Enabling Trust and Business Continuity™

Security Awareness Training

Stimuleer Gedragsverandering

Security Awareness Training

Security Awareness TrainingInformatiebeveiliging gaat verder dan alleen antivirus software en een firewall. Beveiligingsincidenten halen haast dagelijks het nieuws, waarbij de menselijke factor een grote rol speelt. Als je bewust bent van de van de meest voorkomende gevaren en valkuilen bij het dagelijks gebruik van internet, heb je de eerste stap gezet om verschillende vormen van misbruik te voorkomen. Dit noemen we bewustwording of; ‘Security Awareness‘.

Ieder persoon laat bewust en onbewust veel informatie achter in de fysieke en digitale wereld. De mate waarin persoonlijke informatie gekoppeld kan worden aan ‘jou’, wordt vaak onderschat. Naast internet zijn er vele andere bedreigingen waardoor kritieke bedrijfsinformatie uit kan lekken, denk hierbij bijvoorbeeld aan het onjuist vernietigen van fysieke documenten. Informatie kan hierdoor letterlijk op straat komen te liggen. Aanvallen vinden vaak plaats middels e-mail en social media. Om gebruikers goed bewust te maken van de gevaren worden vaak zogenoemde Phishing testen gedaan, vooraf een training en na een training nogmaals. U zult versteld staan van de resultaten!

Begin vandaag nog met bewustwording en vergroot de cyber weerbaarheid van uw organisatie.


Security Awareness Training

Onze beveiligingsbewustwordingstrainingen, of ‘security awareness trainingen‘, bevatten verschillende modules. Zo leren de deelnemers wat de meest voorkomende gevaren en valkuilen zijn bij het dagelijks gebruik van internet, zowel zakelijk als privé. Ze krijgen direct inzicht in hoe zij verschillende vormen van misbruik kunnen herkennen en voorkomen. Ook leren ze in welke situaties het al dan niet verantwoord is om informatie te publiceren op, of te distribueren via e-mail, telefoon, social media enzovoort.

Deelnemers wordt tijdens de training geleerd bewuster om te gaan met informatie binnen hun eigen specifieke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en privésituatie. De trainingen worden verzorgd door ervaren security specialisten die de technische en theoretische kant van de beveiliging mijden. Hierdoor is deelname voor iedereen geschikt, ongeacht kennisniveau. In duidelijke taal wordt uitgelegd welke dreigingen er zijn en hoe men daar als gebruiker mee om moet gaan.

Na deze training weet de cursist hoe om te gaan met de besproken dreigingen. Zo is de eerste stap van (informatie)beveiliging binnen de organisatie gewaarborgd.

Voor technische developers, beheerders en IT-verantwoordelijken bieden we ook meer technische awareness trainingen aan. Hierbij gaan we juist wel in op onderwerpen als veilig programmeren, netwerkinfrastructuur, phishing, SIEM-intepretatie etc. Neem voor meer informatie contact met ons op.


Security Awareness E-Learing

Een klassikale training creëert draagvlak om het veranderingsproces effectief in gang te zetten. Het e-learningstraject zorgt voor de daadwerkelijke gedragsverandering. Maandelijks krijgen deelnemers een module over een onderwerp dat behandeld is in de klassikale training. SECWATCH faciliteert hierin samen met BeveiligMij.nl van A tot Z in hun kennisverrijking en toets cursisten op hun gedrag. Zo blijven zij minimaal een jaar actief in het bewustwordingstraject waardoor gedragsverandering gestimuleerd wordt.

Security Awareness Training DashboardVoor het management bieden we een rapportageomgeving. Hierin heeft men altijd inzage in de voortgang van medewerkers gedurende het gehele traject. De rapportageomgeving geeft een duidelijk overzicht met startdata, voortgang per module en verandert gedrag per cursist, afdeling en organisatie.

Aan het einde van het e-learningstraject wordt een eindrapportage opgesteld waarin de gedragsverandering inzichtelijk wordt gemaakt en aanbevelingen worden gedaan voor de toekomst.

Nieuw: AVG E-Learning. SECWATCH introduceert een nieuwe e-learning speciaal voor de AVG-wetgeving. Deze e-learning staat stil bij de veranderende wetgeving en de impact die dit heeft op organisaties. Ook wordt aandacht besteed aan het persoonlijke aspect voor medewerkers.

De AVG e-learning geeft o.a. antwoord op onderstaande vragen:

  • Voor wie geldt de AVG?
  • Wat zijn Persoonsgegevens?
  • Welke rechten krijg jij?
  • Welke plichten krijgen organisaties?
  • Wat betekent de AVG voor jou als medewerker?

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen! Stimuleer gedragsverandering door uw medewerkers via e-learning een cursus te laten volgen. Meer informatie daarover vindt u op onze speciaal hiervoor ingerichte website secwatch.beveiligmij.nl. Daar kunt u ook een demo aanvragen.


Leonie -Account Manager Security AwarenessMag ik u helpen?

Hallo, ik ben Leonie van Meeteren. Op een toegankelijke manier vertel ik u alles over de mogelijkheden van Security Awareness. Neem contact met mij op voor een eerste vrijblijvende intake, om te zien hoe onze diensten en oplossingen bij uw organisatie kunnen passen.

Vrijblijvende intake voor uw security awareness?

“Door het SECWATCH-klantenrapport kan men nu aan de klanten laten zien dat het bedrijf vertrouwelijk en integer met de klantgegevens omgaat.”

- Directeur aanbieder Cloud-dienst met meer dan 250 klanten