SECWATCHED Secure

Kwetsbaarheidsbeheer in een abonnement

SECWATCHED Secure

Uw bedrijfsinformatie is uw meest kostbare bezit. Het bevat belangrijke gegevens over uw organisatie, uw klanten, financiële zaken, uw medewerkers en uw toekomstplannen. Het zijn gegevens die kwetsbaar en privacy-gevoelig zijn en die niet voor andere ogen zijn bedoeld. Om die reden beveiligt u uw bedrijfsinformatie zo goed mogelijk met antivirussoftware, firewalls en toegangsbeheer. Maar is dat goed genoeg?

Audit van kwetsbaarheidsbeheer in een abonnement.


Cybercriminelen richten zich steeds meer op het doelgericht misbruiken van informatie en op het verstoren van bedrijfsprocessen. Wanneer gevoelige persoons- of bedrijfsinformatie in de verkeerde handen valt kan dit vaak grote gevolgen hebben. Daarom is er wet- en regelgeving die er mede voor moet zorgen dat u uw informatiebeveiliging altijd op orde hebt. De beveiliging van bedrijfsinformatie en het handhaven van de procedures is echter niet eenvoudig.

Daarom hebben wij SECWATCHED™ voor u ontwikkeld.


SECWATCHED is een unieke oplossing die u helpt bij de beveiliging van uw bedrijfsgegevens en bij het handhaven van de bijbehorende procedures. Informatiebeveiliging betreft niet alleen de ICT-afdeling, maar het is een integraal onderdeel van uw bedrijfsvoering.

De expertise en ervaring van SECWATCH bieden u de unieke garantie dat uw organisatie en uw bedrijfsgegevens optimaal zijn beveiligd, zonder complexe aanpassingen of kostbare investeringen.

SECWATCHED Secure

SECWATCHED™ bestaat uit een aantal stappen die er voor zorgen dat uw gegevens optimaal zijn beschermd en dat al het mogelijke is gedaan om misbruik te voorkomen. Deze toets vindt plaats op basis van gestandaardiseerde richtlijnen die zijn geïntegreerd in ons SECWATCH-framework. Er wordt per vastgestelde periode een externe audit gedaan (minimaal 4 maal per jaar) en een onsite audit (minimaal 1 maal per jaar) bij de organisatie. U ontvangt dan een rapport met de resultaten en aanbevelingen. Waar nodig dient u wijzigingen door te voeren, hiervan wordt een audit trail bijgehouden. Wanneer u de aanbevelingen binnen uw organisatie doorvoert en handhaaft zijn uw bedrijfsgegevens optimaal beveiligd. Uw leveranciers, uw klanten en uw medewerkers hebben de garantie dat hun persoonlijke, vertrouwelijke en/of zakelijke gegevens bij u in veilige handen zijn.

Om deze veiligheid te benadrukken kunt u het logo SECWATCHED™ SECURE in uw communicatie hanteren. Als een bezoeker op het logo klikt, ziet hij het veiligheidskeurmerk. Dit keurmerk wordt steeds vaker door bedrijven gebruikt om zich te onderscheiden op het gebied van gegevensbeveiliging. Een extra signaal dat aangeeft dat uw organisatie alles in het werk stelt om gegevens te beveiligen en dat uw organisatie een veilige zakenpartner is.

Uw bedrijfsgegevens gegarandeerd optimaal beveiligd!

“Door de SECWATCHED™-certificering kan men nu aan de klanten laten zien dat het bedrijf vertrouwelijk en integer met de klantgegevens omgaat.”

- Directeur aanbieder Cloud-dienst met meer dan 250 klanten

SecWatch