Enabling Trust and Business Continuity™

Het einde van de doofpot

Het einde van de doofpot

Bedrijven en personen die na inbraak op hun ICT-systemen persoonsgegevens zijn kwijtgeraakt of de kans daarop lopen, riskeren straks een boete tot € 810.000 wanneer zij niet tijdig hiervan melding maken bij zowel het Cbp als de (mogelijk) gedupeerden.

De overheid maakt korte metten met alle organisaties en personen die willens en wetens hun ICT-beveiliging niet op orde hebben. De Eerste en Tweede Kamer zijn inmiddels akkoord met de nieuwe Meldplicht Datalekken en dit wetvoorstel zal hierdoor binnenkort tot wet worden omgezet. Als gevolg van deze nieuwe wet dient iedereen, dus zowel bedrijven, organisaties als personen, direct melding te maken van een datalek waarbij persoonsgegevens verloren kunnen zijn gegaan of voor andere, onrechtmatige doeleinden kunnen worden gebruikt. Deze melding dient niet alleen te worden gedaan bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp), maar ook bij alle mogelijk betrokkenen. Deze meldplicht geldt voor iedereen die met persoonsgegevens werkt, zowel in de publieke als private sector. Wanneer geen melding wordt gemaakt, dan riskeert men een bestuurlijke boete van het Cbp die nu nog kan oplopen tot maximaal € 4.500, maar straks tot € 810.000.

Wij zijn klein en niet belangrijk genoeg

Een groot misverstand. Natuurlijk is een cybercrimineel succesvoller wanneer hij een multinational aan de haak slaat, maar bij het MKB zijn zijn kansen groter aangezien hier de security niet altijd geheel op orde is. Veel cyber attacks bestaan uit volledig geautomatiseerde aanvallen op grote aantallen netwerken en systemen, vaak geduldig afwachtend tot er ergens een gaatje in de beveiliging optreedt. En dan slaan zij toe; leggen beslag op uw systemen en gegevens, vaak zelfs zonder dat u dit merkt en benutten informatie voor andere doeleinden.

Secwatch helpt u datalekken te voorkomen

Natuurlijk zorgt u er zelf voor dat al uw computers zijn voorzien van antivirus software en dat u een echte firewall gebruikt om uw internetverkeer te beschermen. Maar er is meer nodig om de echte, creatieve en geduldige cyber attacks te kunnen weerstaan en uw systemen en gegevens optimaal hiertegen te beschermen. Secwatch onderwerpt uw ICT-omgeving aan een gedegen onderzoek, betrekt verschillende personen en afdelingen hierbij, beoordeelt waar potentiele risico’s en kwetsbaarheden kunnen liggen en rapporteert u deze gegevens op een heldere en duidelijke wijze.

Bijna iedere organisatie gebruikt persoonsgegevens, van personeel tot klanten, van mailinglijsten tot vrijwilligers. Hoe groot, klein, belangrijk, onbelangrijk, u ook bent, zorg er voor dat u er alles binnen uw macht aan heeft gedaan om uw gegevens te beschermen.

Secwatch heeft de benodigde kennis en ervaring hiermee en helpt organisaties al meer dan 10 jaar hierbij. Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over hoe wij u kunnen helpen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Bronnen:

“Door het SECWATCH-klantenrapport kan men nu aan de klanten laten zien dat het bedrijf vertrouwelijk en integer met de klantgegevens omgaat.”

- Directeur aanbieder Cloud-dienst met meer dan 250 klanten